Weekly outline

  • General

    A modern lézerek nélkül a korszerű méréstechnika, az anyagmegmunkálás, az orvosi diagnosztika és a távközlés szinte elképzelhetetlen; de a lézerek már megjelentek a szórakoztatóiparban, a multimédiás eszközökben és az adattárolásban is. A mechatronikai mérnök mesterszak részére tananyagfejlesztés keretén belül készült Lézertechnika című jegyzet az alapoktól tárgyalja a lézerműködést, de bemutat néhány gyakorlatban is bevált alkalmazást a méréstechnika területéről. Összefoglalja az atomok, molekulák, szilárd testek lehetséges energiaállapotait, a fény és anyag kölcsönhatásait, különös tekintettel a fénykibocsátásra és a fényelnyelésre. Részletekbe menően tárgyalja a koherens optikai erősítőt, a lézerműködés feltételeit, a lézernyaláb tulajdonságait és a lézerek ipari alkalmazásait. A jegyzetet a lézeralkalmazások terültén elhelyezkedni szándékozó mérnökhallgatók haszonnal forgathatják.