Weekly outline

  • General

    A C++ nyelven történő programfejlesztéshez szükséges ismereteket három nagy csoportba osztva tárgyaljuk. Az első csoport (I. fejezet) olyan alapelemeket, programstruktúrákat mutat be, amelyek többsége egyaránt megtalálható a C és a C++ nyelvekben. Az elmondottak begyakorlásához elegendő egyetlen main() függvényt tartalmazó programot készítenünk.

    A következő (II.) fejezet az algoritmikus gondolkodásnak megfelelő, jól strukturált C és C++ programok késztését segíti a bemutatott megoldásokkal. Ebben a részben a függvényeké a főszerep. 

    A harmadik (III.) fejezet a napjainkban egyre inkább egyeduralkodóvá váló objektum-orientált programépítés eszközeit ismerteti. Itt az adatokat és a rajtuk elvégzendő műveleteket egyetlen egységbe kovácsoló osztályoké a főszerep.