Ez a tankönyv nem általánosságban kíván foglalkozni a mikrovezérlők mechatronikai alkalmazásával, hanem a következő három célkitűzést próbálja megvalósítani:

  • Az ADuC 842-es mikrovezérlő lehetőségeinek megismerése.
  • Az assembly nyelv alapjainak elsajátítása.
  • Elemi áramköri kapcsolásokkal egyszerű mechatronikai alkalmazások megoldása.

A választás azért esett az Analog Devices ADuC 842-es mikrovezérlőjére (www.analog.com), mert a Pannon Egyetem Fizika és Mechatronika Intézetében ilyen típusú eszközökkel történt a Mikrovezérlők tárgy oktatása már a szerző csatlakozása előtt. A mikrovezérlőkhöz Kántor Zoltán docens úr tervezett univerzálisan használható, sok feladat megoldására alkalmas, oktatási célokra remekül használható panelt.

Előfordulhat, hogy az ADuC 842-es mikrovezérlőt sokan már elavultnak tartják, azonban szeretnénk megnyugtatni a kétkedőket: az eszköz kiválóan alkalmas arra, hogy az egyetemi hallgatók megfelelő szakmai ismereteket szerezzenek a mikrovezérlők lelkivilágáról. A meglévő „gépparkot” így nagy vétek lenne egyszerűen kihajítani. Az elektronikus tankönyv által szolgáltatott „kurzus” elvégezése után bárki könnyedén átnyergelhet más típusú mikrovezérlőre.

Az assembly nyelv emlegetése sokakban kellemetlen érzéseket, lenézést vagy éppen pánikreakciót vált ki. Való igaz, céges környezetben ritkán használják; sokkal inkább követelik meg a C nyelv vagy további script-nyelvek ismeretét. Ennek nyilván megvan a maga oka. A szerző viszont úgy gondolja, hogy ha már egyszer mikrovezérlővel fogunk egyszerű kis áramköröket, szenzorokat és léptetőmotort működtetni, mindenképpen érdemes az assembly nyelvvel kezdeni. Ezen keresztül értjük meg ugyanis igazán a hardverközeli programozás lényegét, és élhetjük át azt az élményt, amikor jóformán két ujjunk közé csippenthetjük a biteket. Természetesen könnyen belefuthatunk olyan probléma, melynek megoldása sokkal kényelmesebb C nyelven írt programmal, de a mikrovezérlőkkel történő ismerkedésnél maradunk az assemblyvel nyelvnél.

A mikrovezérlő mechatronikai alkalmazásához külső áramkörökre lesz szükség. Ebben a tananyagban nem tárgyalunk bonyolult „pókhálókat”, az áramkörök egészen csekély villamosságtani, elektronikai ismeretek alapján könnyen átláthatók lesznek, működésük könnyen megérthető lesz.

A tankönyv természetesen nem lesz teljes. Egyetlen számítástechnikai jegyzet vagy könyv sem lehet teljes. Viszont törekedni fogunk arra, hogy az ADuC 842-es mikrovezérlő csaknem valamennyi utasítását, címzésmódját használjuk, ill. lehetőségeinek nagyjából a felére működő programot, alkalmazást ismertessünk. A tananyag felépítése iteratív jellegű lesz. Ez azt jelenti, hogy nem kimerítő módon ismertetünk egy-egy témakört (pl. portokat, megszakításokat vagy időzítőket), hanem mindig csak olyan mértékben, ahogyan azt az adott rész megkívánja.