A mechatronikai mérnök mesterszak részére tananyagfejlesztés keretén belül készült Műszaki Optika című jegyzet a hallgatókat a mérnöki szemléletű optika alapvető ismereteinek világába kalauzolja, elsősorban az optikai rendszerek tervezése és fejlesztése megalapozásának szándékával. A geometriai optika eszköztárát használva tárgyalja a legalapvetőbb képalkotási folyamatokat. Összefoglalja a fénytan, a radiometria és a fotometria alapfogalmait, ismerteti a legfontosabb fényforrások típusait és azok működési elvét. Külön fejezet tárgyalja a korszerű színtan törvényszerűségeit, kiegészítve egy, a szabványosított fogalmakat definíció szintjén ismertető szótárral. A jegyzet külön fejezetet szentel a műszaki gyakorlatban és a méréstechnikában oly gyakran alkalmazott mikroszkópokkal és a távcsövekkel kapcsolatos legalapvetőbb ismereteknek.