A jegyzet több fejezeten keresztül foglalkozik a szoftverfejlesztési folyamat fázisainak ismertetésével, mint a követelmény-elemzés, az elemzés és tervezés, amelyek tárgyalása a Rational Unified Process (RUP) szoftverfejlesztési módszertan szerint történik. A RUP önmaga a Unified Modeling Language (UML) objektum-orientált grafikus modellezési nyelvre épül, így a jegyzet elméleti ismeretei és a bemutatott gyakorlati példák is az objektum-orientált tervezési és fejlesztési elveket tükrözik.
A jegyzet első négy fejezetében a szoftverfejlesztéssel kapcsolatos alapvető fogalmak, a hagyományos valamint az agilis szoftverfejlesztési módszertanok kerülnek bemutatásra.

A jegyzet 7. és 8. fejezete részletesen bemutatja a szoftverfejlesztési folyamat követelmény-elemzési, elemzési és tervezési fázisait. Ezek a fejezetek bőségesen illusztráltak az UML grafikus modellező nyelv segítségével kidolgozott szemléletes példákkal. Ezeket a fejezeteket megalapozva az 5. és 6. fejezetben tárgyalom az objektum-orientált tervezés és fejlesztés ismereteit valamint az UML grafikus modellező nyelv használatának és alkalmazásának alapjait. A 10. fejezetben a beágyazott rendszerekhez tartozóan a kritikus rendszerek jellemzőivel, annak fejlesztésével valamint a beágyazott rendszerek alapjául szolgáló valós idejű rendszerek fejlesztési kérdéseivel foglalkozom. Az utolsó három fejezetben a szoftverprojekt menedzselésével kapcsolatos problémakört érintem, benne a projekt menedzsment, a minőségkezelés és szoftverköltség becslés témakörökkel.

Bár a jegyzet a szoftverek fejlesztéséről szól, nem tárgyal semmilyen programozás technikai ismeretet, így a fejezetek megértése nem igényel különösebb előképzettséget. A szoftverfejlesztési folyamatokat tárgyaló fejezetek feldolgozása megkövetel némi objektum-orientált tervezési szemléletet, azonban ehhez nyújt segítséget az az 5. és 6. fejezetek ismeretanyaga.