Ez a tananyag a modellezési módszerek leírását tartalmazza és a komplex dinamikai rendszerek tulajdonságainak megértését célozza hatékony alkalmazásuk érdekében. Következésképp megfelelő mélységben kell megismernünk a mechatronikai rendszerek, alrendszereik és elemeik elemzésének, valamint vizsgálatának módszereit és alkalmazásukat.

Ez a tananyag az alábbi témákkal foglalkozik:

·dinamikai rendszerek matematikai megfogalmazásával,

·modellezési technikákkal,

·szimulációval,

·differenciál egyenletek integrálási és nemlineáris egyenletek megoldási módszereivel,

·a rendszerparaméterek meghatározásával (identifikációjával) illetve becslésével,

·a dinamikai rendszerek stabilitási tulajdonságaival.