Ezzel a jegyzettel a Mechatronikai rendszerek érzékelői és aktuátorai című kollokvium anyagának elsajátításához kívánunk segítséget nyújtani. A jegyzet az Irodalomjegyzékben hivatkozott művek alapján készült, az alaposabb ismeretekre vágyóknak elengedhetetlen az idézett könyvek részletesebb tanulmányozása. A jegyzet anyaga nem teljes, így nem helyettesíti az előadásokon elhangzottakat. Az aktuátorokkal foglalkozó alfejezetekben nem foglalkozunk a különböző motorok matematikai modelljeinek leírásával, modellszámításokkal, mivel az ilyen jellegű ismeretek más tantárgyak keretében szerezhetők meg. A elektronikus jegyzet anyagát a jövőben fokozatosan bővítjük. Az 1-5. fejezetek Szalai István, a 6. fejezet Horváth Barnabás munkája.