Járműipari tesztelés és jóváhagyás

Finszter, Ferenc

Dr. Aradi, Petra

Czmerk, András

Németh, Zoltán

Dr. Wenzelné, Gerőfy Klára

Dr. Halmai, Attila

A tananyag a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0042 azonosító számú „ Mechatronikai mérnök MSc tananyagfejlesztés ” projekt keretében készült. A tananyagfejlesztés az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A kiadásért felel a(z): BME MOGI

Felelős szerkesztő: BME MOGI

2014


Tartalom
1. AZ OPTIMUMKERESÉS
1.1. A teljes kísérleti mező feltérképezése
1.2. A Gauss-Seidel módszer
1.3. Box és Wilson módszere
2. ALAPFOGALMAK, DEFINÍCIÓK
2.1. A kísérlet
2.2. A kísérlet sorozat
2.3. Faktorok és a faktor-szintek
2.4. A kísérleti beállítás
2.5. Az optimalizációs paraméter
2.6. A válasz-függvény; a kísérlet modellje
2.7. A fő-hatások; a lineáris modell
2.8. A kereszt-hatások (kölcsönhatások; interakciók)
2.9. Az optimalizációs paraméter modelljének megválasztása
3. FAKTORIÁLIS KÍSÉRLETI TERVEK
3.1. A kétszintű kísérleti terv
3.2. A kísérlet tervezési mátrix
3.3. A 2k típusú faktoriális kísérleti terv tulajdonságai
3.4. A teljes faktoriális kísérleti terv
3.5. A részleges (frakcionális) kísérleti terv
3.6. A részleges replikációk megválasztása. A generáló összefüggés és a meghatározó kontraszt
3.7. A b együtthatók meghatározása
3.8. Hibavizsgálat
3.9. A kísérlet ismételhetőségének vizsgálata
3.10. Az együtthatók szignifikanciájának vizsgálata
3.11. A normalitás vizsgálata
3.12. A durva hibák kiszűrése
3.13. Randomizáció
3.14. A faktorok hatásosságának vizsgálata
4. A TAGUCHI-MÓDSZER
4.1. A Taguchi-filozófia
4.2. A Taguchi kísérlet tervezési módszer
4.3. A kísérleti eredmények kiértékelése
4.4. Az ortogonális táblázat
4.5. A lineáris gráf
4.6. A kölcsönhatások háromszög-táblázata
4.7. A „jel/zaj” (Signal-to-Noise, S/N) analízis
4.8. Három- és négyszintű kísérleti tervek
4.9. Taguchi „Szakácskönyve”
4.9.1. Jelölések
4.9.2. L4 (23) kísérleti terv
4.9.3. L8 (27) kísérleti terv
4.9.4. L16 (215) kísérleti terv
4.9.5. L12(211) kísérleti terv
4.9.6. L9 (34) kísérleti terv
4.9.7. L18(21 x 37) kísérleti terv
4.9.8. L27(313) kísérleti terv
4.10. A fő-hatások oszlopainak megválasztása
4.11. Több lépésben végrehajtott kísérleti terv
4.12. Mit tegyünk, ha nincs előzetes információnk arról, hogy vannak-e kölcsönhatások az egyes hatások között?
4.13. Szűrő kísérleti tervek
4.14. A Taguchi „szakácskönyv” L8 és L16 kísérleti terveinek átalakítása kétszintűről négyszintűvé
4.14.1. Egyszerűsítések
5. MATEMATIKAI STATISZTIKAI ÖSSZEFOGLALÓ
5.1. Alapfogalmak
5.1.1. A valószínűségi változó
5.1.2. Az eloszlásfüggvény és a sűrűségfüggvény
5.1.3. A normáleloszlás
5.1.4. A standard normál eloszlás
5.1.5. A χ2 eloszlás
5.1.6. A tapasztalati szórásnégyzet
5.1.7. A szabadságfok
5.1.8. A szórás
5.1.9. A Steiner-formula
5.2. Statisztikai próbák
5.2.1. Az u-próba
5.2.2. A t-próba
5.2.3. Az F-próba
5.2.4. A Cochran-próba
5.2.5. χ2-próba, illeszkedés vizsgálat
5.3. Randomizálás
5.4. A durva hiba kiszűrése
6. Szórás analízis (ANOVA analízis)
6.1. A Fischer–Cochran-tétel
6.1.1. A Fischer-Cochran addiciós tétel
6.1.2. A Fischer-Cochran particiós tétel
6.2. Az osztályozás (csoportosítás)
6.2.1. Az egyszeres osztályozás parametrikus modellje
6.2.2. A szórásanalízis hipotézis vizsgálata
6.2.3. Az egyszeres osztályozás ANOVA táblája
6.2.4. A kétszeres keresztosztályozás parametrikus modellje
6.2.5. .A kétszeres keresztosztályozás ANOVA táblája
7. KIDOLGOZOTT PÉLDÁK
7.1. Feladat
7.2. Feladat
7.3. Feladat
7.4. Feladat
7.5. Feladat
7.6. Feladat
7.7. Feladat
7.8. Feladat
7.9. Feladat
8. A járművekre vonatkozó törvényi követelmények
8.1. Bevezetés
8.2. A keretirányelvek
8.3. Az előírások által érintett fontosabb témakörök
8.3.1. Kormányzás
8.3.2. ENSZ EGB 79/01
8.3.3. Különleges követelmények
8.3.4. Vizsgálatok
8.3.5. Stabilitás
9. Fékezési előírások:
9.1. Fékberendezés
9.1.1. ENSZ 13 számú előírás.
9.1.2. Fontosabb definíciók
9.1.3. Általános követelmények
9.2. Az időszakos vizsgálat végrehajtását támogató intézkedések
9.2.1. M és N kategóriájú járművek követelményei
9.2.2. A fékrendszer energiaellátására vonatkozó követelmények.
9.2.3. Fékerő-felosztásra vonatkozó előírások
9.2.4. Pótkocsik
9.3. melléklet: Fékvizsgálatok
9.4. melléklet: Energiaforrások és energiatárolók kapacitása
9.5. melléklet: Rugóerő-tárolós fékek követelményei
9.6. melléklet: Fékerő felosztás – kompatibilitás
9.7. melléklet: Ráfutófékes pótkocsik
9.7.1. Ráfutó szerkezet
9.7.2. Kerékfékek
9.7.3. Erőátvitel, kompatibilitási számítás
9.8. melléklet: Blokkolásgátló berendezések
9.9. melléklet: A komplex elektronikus rendszerek követelményei
9.10. melléklet: Fék részegységek vizsgálata (pótkocsik)
9.11. melléklet: Pótkocsik alternatív jóváhagyási eljárása
10. A biztonságkritikus funkciót ellátó elektronikus rendszerekre vonatkozó irányelvek (IEC 61508)
10.1. Kockázatelemzés és biztonságintegritás
10.2. Biztonságra tervezés szempontjai.
10.3. A biztonság-kritikus elektronikus rendszerek követelményei az IEC 61508 szabvány alapján
10.3.1. Bevezetés
10.4. Az IEC 61508 szabvány felépítése
10.5. Az IEC 61508 szabvány folyamatábrája
10.6. A szabvány követelményrendszere
10.7. A biztonságorientált rendszerek szükséges hibatűrése a biztonságintegritási szint függvényében:
10.7.1. Specifikáció
10.7.2. Tervezés, fejlesztés
10.7.3. Integráció
10.7.4. Üzemeltetés, karbantartás
10.7.5. Biztonsági ellenőrzés
10.7.6. Biztonsági kiértékelés
11. AJÁNLOTT IRODALOM
Az ábrák listája
1.1. A teljes kísérleti mező feltérképezése
1.2. A Gauss-Seidel módszer alkalmazása 2 faktor esetén
1.3. Box és Wilson módszere az optimális megoldás keresésére
2.1. A „fekete doboz”
2.2. Válasz-függvény két faktor esetén
2.3. Lineáris modell sík válaszfelülete kétfaktoros esetben
2.4. A kereszt-hatás: két faktor egyidejű hatásának eredménye nem egyezik meg a két független hatás összegével
3.1. Egyfaktoros kétszintű kísérlet kísérleti mátrixa
4.1. Lineáris gráf
4.2. A kísérleti beállítás bonyolultsága
4.3. A hatások és a kölcsönhatások számozása kövesse az ortogonális táblázat jelöléseit
4.4. A XIII. TÁBLÁZAT KÖLCSÖNHATÁSAIT BEMUTATÓ HÁROMSZÖG TÁBLÁZAT
4.5. Kétfaktoros háromszintű kísérleti terv
4.6. L4(23) terv lineáris gráfja
4.7. L8 (27) kísérleti terv lineáris gráfjai (1 és 2 lehetőség)
4.8. L16 (215) kísérleti terv lineáris gráfjai 5 hatás és 10 kölcsönhatás vizsgálatára (három különböző lehetőség)
4.9. L16 (215) kísérleti terv lineáris gráfjai 7 hatás és 8 kölcsönhatás vizsgálatára (háromféle lehetőség)
4.10. L16 (215) kísérleti terv lineáris gráfjai 5 hatás és kölcsönhatásainak, továbbá másik 3 hatás és azok kölcsönhatásainak vizsgálatára
4.11. L16 (215) kísérleti terv lineáris gráfjai 8 hatás és 7 kölcsönhatás vizsgálatára
4.12. L16 (215) kísérleti terv lineáris gráfjai 10 hatás és 5 kölcsönhatás vizsgálatára
4.13. L9 (34) kísérleti terv lineáris gráfja
4.14. L18(21 x 37) kísérleti terv lineáris gráfja
4.15. L27(313) kísérleti terv lineáris gráfjai (1, 2 és 3)
5.1. Eloszlásfüggvény
6.1. Az adatok véletlen hibája
7.1. ANOVA tábla
7.2. Az ortogonális táblázat
7.3. A kölcsönhatás táblázat
7.4. Lineáris gráfok 8 hatás és 7 kölcsönhatás vizsgálatára
7.5. Lineáris gráf
8.1. Kormányerő és kormányszög vizsgálata
8.2. Billentéses stabilitásvizsgálat
8.3. Stabilitás számítása
9.1. Fékrendszer
9.2. Kapcsolóponti erő
9.3. Motoros járművek fékezési időkésedelme
9.4. Pótkocsik fékezési időkésedelme
9.5. Fékerő felosztás-kompatibilitás I.
9.6. Fékerő felosztás-kompatibilitás II.
9.7. Fékerő felosztás-kompatibilitás III.
9.8. Fékerő felosztás-kompatibilitás IV.
9.9. Pótkocsi ABS rendszer elektromos csatlakoztatása a vontatóhoz
9.10. Pótkocsi EBS rendszer elektromos csatlakoztatása a vontatóhoz
9.11. Pótkocsi EBS rendszer
9.12. Kerékfékek
9.13. Pótkocsi EBS rendszer
10.1. Megvalósítási folyamat / MIL - Handbook 217
10.2. Folyamatábra
10.3. Biztonságorientált rendszer életciklusa