A projekt általános célja az, hogy a Pannon Egyetemen, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, valamint a Miskolci Egyetemen mechatronika MSc szakon végzett hallgatók szakmai képzésük során olyan tudást és kompetenciákat szerezzenek, amelyekkel képesek megfelelni a változó hazai és nemzetközi munkaerőpiac elvárásainak, ezzel is növelve Magyarországon e magas hozzáadott értékkel rendelkező iparág tőkevonzó képességét, elősegítve a magyar gazdaság fejlődését. A projekt további általános célja hozzájárulni a műszaki, természettudományos, matematikai és informatikai végzettségű szakemberek számának bővüléséhez.

A projekt konkrét célja magyar és angol nyelvű, a munkaerőpiaci igényeket is integráló, korszerű, digitális tananyagok létrehozása; az újonnan elindult Mechatronika MSc szak szakmai törzs és szakmai választható tárgyainak komplex digitális tananyagfejlesztése, annak érdekében, hogy a korábban különálló szakok tananyagaiból az újonnan indult mesterszak tananyaga egységes, több területet integráló szemlélettel kerüljenek specifikusan kialakításra. Ennek a tananyagfejlesztésnek az egységes szemlélet kialakítása a legfontosabb célkitűzése. A hallgató ugyanazt a szemléletet és jelölési rendszert tapasztalja a mechatronikai rendszer vázát jelentő mechanizmusok, a mozgatást végző villamos valamint az irányításért felelős részegységek leírására. A mechatronikának a két legfontosabb klasszikus ága a járműmechatronika és a robotika.

32 magyar és idegen nyelvű tananyag kifejlesztése, 1 tananyag adaptálása, 5 tananyag két nyelven történő fejlesztése és 1 tananyag kizárólag angol nyelven történő fejlesztése valósult meg.


Projekt adatok:
Szerződés számaTÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0042
Projekt címeMechatronikai mérnök MSc szak tananyagfejlesztése
Szerződésben rögzített támogatás198 681 288,-Ft
Szerződésben rögzített összköltség209 138 200,-Ft
Projekt megvalósításának tervezett kezdete2012.01.01
Projekt megvalósítás tervezett befejezése2014.06.30
Projekt fenntartás tervezett kezdete2014.07.01
Projekt fenntartás tervezett befejezése2019.07.01

A projekt vezetése:
Szakmai vezető (PE)Dr. Fodor Dénes
Szakmai vezető (BME)
Dr. habil Korondi Péter
Szakmai vezető (ME)Dr. Szabó Tamás
ProjektmenedzserMorvai Bálint
Projekt asszisztensSpeiser Ferenc
Pénzügyi vezetőKeller Tamás


Sajtóközlemények:

2013.07.11 Mechatronikai mérnök MSc szak tananyagfejlesztése - A mechatronika oktatás jövője, sajtónyilvános konferencia

2014.06.25 Mechatronikai mérnök MSc szak tananyagfejlesztése - Záró rendezvény  Skip available courses

  Available courses

  Mivel ez a könyv elsősorban a műszaki érdeklődésű fiataloknak íródott, fontosnak éreztük, hogy mielőtt belevágunk a mérnök hallgatóknak már megszokott technológiai fogalmak ecsetelésébe, adjunk egy átfogó bevezetést a releváns pszichológiai és fiziológiai folyamatokba, amelyek nélkülözhetetlenek a háromdimenziós élmény létrejöttéhez. Ezzel reméljük, csak közelebb visszük az Olvasót a teljes folyamat megértéséhez és felkeltjük érdeklődését az interdiszciplináris tudományok iránt.

  Napjaink járművei egyre összetettebbé, egyre bonyolultabbá válnak annak érdekében, hogy kielégítsék az egyre növekvő biztonsági és kényelmi követelményeket. A legtöbb ilyen funkciót manapság már beágyazott számítógépek vezérlik kezdve a biztonságkritikus rendszerektől, mint például az elektronikus menetstabilizáló rendszerek, a kényelmi szolgáltatásokig, mint például a légkondicionálás szabályozása.

  A modern gépjárművekben közel 40 - 50 darab, egy luxus kategóriás gépjárműben pedig még ennél is több ilyen beágyazott számítógép más néven elektronikus vezérlőegység (ECU) található. Ezek az egészen egyszerű, néhány száz soros programkódot futtató, 8 bites kontrollerektől kezdve az asztali számítógépek teljesítményével összemérhető, modern operációs rendszereket futtató fedélzeti számítógépekig változhatnak.

  Ahhoz, hogy a mérnökök megfelelően fel tudjanak készülni a jövőben ellátandó tervezési feladatokra, lényeges megismerniük azt, hogy mely rendszereket lehet beágyazott rendszereknek nevezni, ezeknek milyen fajtái vannak illetve milyen tervezési és fejlesztési eljárások terjedtek el az autóiparban.

  Az utóbbi években az ipari kommunikációs- és vezérlő hálózatok terén paradigmaváltás figyelhető meg. A közelmúltban a mikrokontrollerek egyre hatékonyabbá és egyre olcsóbbá váltak, amely lehetővé tette, hogy a gyártók távoli I/O eszközökbe, nyomógombokba, szenzorokba és egyéb komponensekbe ágyazzák őket, olyan „intelligens eszközöket” létrehozva, amelyek önállóan is képesek a szabályozási feladatuk ellátására. Így a '70-es, '80-as években domináló központosított szabályozó rendszerek (centralized control systems) helyett egyre inkább elterjedhettek az úgynevezett elosztott rendszerek (distributed/decentralized control systems).

  „Ami elromolhat, az el is romlik.” Ezt az örökérvényű felismerést Edward Murphy mérnöknek köszönhetjük, és onnan eredeztetjük, hogy 1948-49 között a Wright-Patterson amerikai légitámaszponton a gyorsulás emberi szervezetre kifejtett hatását vizsgáló kísérletsorozatot a rosszul felszerelt mérőműszerek miatt elölről kellett kezdeni.  A nem kívánt eseményekhez - mint például egy műszaki rendszer meghibásodásához - társítható kockázatok értékeléséhez kapcsolódó fogalmak és módszerek bemutatása könyvünk célja.

  Knowledge necessary for program development in language C++ is detailed divided into three large categories. Category one (Chapter I) presents basic elements and program structures most of which can be found both in language C and C++. A program containing one single main() function is enough to practice the curriculum.

  The next chapter (II) assists in creating well-structured C and C++ programs according to algorithmic thinking using the presented solutions. Functions play the main role in this part.

  The third chapter (III) presents the means of the nowadays more and more dominant object-oriented program building. Here classes that encapsulate data and the operations to be carried out on them into one single unit are in focus.

  A C++ nyelven történő programfejlesztéshez szükséges ismereteket három nagy csoportba osztva tárgyaljuk. Az első csoport (I. fejezet) olyan alapelemeket, programstruktúrákat mutat be, amelyek többsége egyaránt megtalálható a C és a C++ nyelvekben. Az elmondottak begyakorlásához elegendő egyetlen main() függvényt tartalmazó programot készítenünk.

  A következő (II.) fejezet az algoritmikus gondolkodásnak megfelelő, jól strukturált C és C++ programok késztését segíti a bemutatott megoldásokkal. Ebben a részben a függvényeké a főszerep.

  A harmadik (III.) fejezet a napjainkban egyre inkább egyeduralkodóvá váló objektum-orientált programépítés eszközeit ismerteti. Itt az adatokat és a rajtuk elvégzendő műveleteket egyetlen egységbe kovácsoló osztályoké a főszerep. 

  The book gives an overview of electrical motion devices used in mechatronic systems. The basic working principles and steady state operation of DC motors and asynchronous motors are considered known.

  A digitális jelfeldolgozás napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő technológiája, mely jelentősen hozzájárul a XXI. század tudományos és mérnöki fejlődéséhez (kommunikáció, orvoselektronika, stb.). A cél elősegíteni a digitális jelfeldolgozás tématerületének könnyebb megértését mind az ez iránt érdeklődő egyetemi hallgatók számára.

  A tananyag célja az, hogy a mechatronikai berendezések villamos mozgatásának eszközeiről adjon áttekintést. Ismertnek feltételezzük az egyenáramú és az aszinkronmotor alapvető működéselvét és az állandósult üzemét.

  A jegyzet a mechatronikus hallgatóknak átfogó képet ad a különböző futómű rendszerek felépítéséről és működéséről. A jegyzet részletesen tárgyalja a futóművek kinematikáját, a rugózást és lengéscsillapítást, a különböző elektronikus rásegítő rendszerek működését és a fékrendszereket.

  A modellezés célja rendszer viselkedésének minél pontosabb reprodukálása, amikor is a bonyolultságnak csak a futtatási idővel szemben támasztott követelmények szabnak határt. Irányítási cél esetén azonban csak azok a rendszertulajdonságok érdekesek, amik az irányítási célt befolyásolják, és a bonyolultságnak az elérhető irányítástervezési eljárások lehetőségei szabnak gátat.

  The book provides an introduction into the design, the architecture and functionality of today's highly automated vehicle control systems. Thanks to the developments in electronics technology integrated into the automotive industry there has been a revolution in road vehicle technology in the past 20 years.

  Jelen könyv az irányításelmélet és az irányítástervezés módszertanával valamint a megvalósítás kérdéseivel foglalkozik. Az elméleti és módszertani kérdéseken túl kiemelt alkalmazási területként a járműmechatronika kérdéseire koncentrál.

  A mechatronikai mérnök mesterszak részére tananyagfejlesztés keretén belül készült Járműoptika című jegyzet egy új, alkalmazott tudományterület világába kalauzolja a hallgatókat. A személygépjárművek és a haszonjárművek világítástechnikai eszközeinek tervezése, fejlesztése és gyártása olyan speciális tudást vár el a mérnököktől, melyek komplex ismerete szükséges a legújabb elvárásoknak is megfelelő termékek tervezéséhez. Ezek az ismeretek felölelik az alkalmazott optika legfontosabb és egyben legdinamikusabban fejlődő területeit, kezdve az emberi látással kapcsolatos alapismeretektől a fényforrások alapvető jellemzőinek tárgyalásán keresztül egészen a világítástechnikai és fénytechnikai fogalmakig. A jegyzet mindezek mellett kitér a gépjárművek világító berendezéseire vonatkozó fontosabb jogszabályokra és előírásokra is.

  A gépjárművek aktív és a passzív biztonságát a hetvenes évek óta különböztetik meg egymástól. Az aktív biztonság tárgykörébe tartoznak azok a műszaki megoldások és intézkedések, melyek a közlekedési balesetek bekövetkezését hivatottak elhárítani.

  A legkülönbözőbb termelési folyamatok megtervezésénél és megszervezésénél a mérnökök célja mindig az optimális eredmény elérése. Az ipari gyártási folyamatok, a mezőgazdasági termelés, az energiatermelés, vagy a vegyszer- és gyógyszergyártás egyaránt több szempontból lehet optimális: lehet a termelt mennyiség maximumára, vagy a termék minőségének maximális szintjére, vagy a ráfordítások minimalizálására törekedni. Mindegyik célt más-más úton lehet megközelíteni. Mivel a legtöbb esetben bonyolult és összetett folyamatokról van szó, elkerülhetetlenül szükség van kísérletekre, amelyekből megismerhetjük a körülmények hatását a vizsgált folyamatra.

  A faktoriális kísérleti tervek módszerét R.A,Fisher dolgozta ki Angliában az 1920-as években. Ez a módszer segített a kísérletezőnek megtalálni a kísérleti eredményre ható legfontosabb faktorokat, azok lehetséges összes kombinációját,  mindezeknek a hatását a kísérleti eredményre, és megtalálni az optimális eredményt hozó faktor-kombinációt.

  A jegyzet egy átfogó képet ad a különböző közúti járművek szerkezeti megoldásairól.  Tárgyalja az erőátviteli rendszereket, a futómű rendszereket, a közúti járművek kormányzási rendszerét és a korszerű fékrendszereket. A szerkezeti megoldások értelmezését szemléletes műszaki rajzok segítik.

  A modern lézerek nélkül a korszerű méréstechnika, az anyagmegmunkálás, az orvosi diagnosztika és a távközlés szinte elképzelhetetlen; de a lézerek már megjelentek a szórakoztatóiparban, a multimédiás eszközökben és az adattárolásban is. A mechatronikai mérnök mesterszak részére tananyagfejlesztés keretén belül készült Lézertechnika című jegyzet az alapoktól tárgyalja a lézerműködést, de bemutat néhány gyakorlatban is bevált alkalmazást a méréstechnika területéről. Összefoglalja az atomok, molekulák, szilárd testek lehetséges energiaállapotait, a fény és anyag kölcsönhatásait, különös tekintettel a fénykibocsátásra és a fényelnyelésre. Részletekbe menően tárgyalja a koherens optikai erősítőt, a lézerműködés feltételeit, a lézernyaláb tulajdonságait és a lézerek ipari alkalmazásait. A jegyzetet a lézeralkalmazások terültén elhelyezkedni szándékozó mérnökhallgatók haszonnal forgathatják.

  This manuscript contains descriptions of modelling and simulation methods and aims at understanding the characteristics of complex (and other) dynamical systems in order to influence them effectively.

  Consequently, it is required to know how to apply methods of modelling and analysis of such systems, their subsystems and components reasonably. This lecture deals with:

  • mathematical formulations of dynamical systems
  • modelling techniques,
  • simulation,
  • numerical methods to integrate differential equations and to solve non-linear equation systems,
  • identification and estimation of system parameters,
  • stabilizing characteristics of dynamical systems.

  A jegyzet a Rendszertechnika c. jegyzet ismeretanyagára alapozva ismerteti meg a mechatronikai mérnök hallgatókat a komplex mechatronikai rendszerek tervezésének lépéseivel. A gyakorlatban leginkább előforduló, összetett mechanikai, villamos és pneumatikus rendszerek tárgyalását jól kiegészíti egyrészt a módszeres tervezésről szóló összefoglaló fejezet, valamint a termikus és áramlásos rendszerek tervezését bemutató függelék.

  Ez a tananyag a modellezési módszerek leírását tartalmazza és a komplex dinamikai rendszerek tulajdonságainak megértését célozza hatékony alkalmazásuk érdekében. Következésképp megfelelő mélységben kell megismernünk a mechatronikai rendszerek, alrendszereik és elemeik elemzésének, valamint vizsgálatának módszereit és alkalmazásukat.

  Ez a tananyag az alábbi témákkal foglalkozik:

  ·dinamikai rendszerek matematikai megfogalmazásával,

  ·modellezési technikákkal,

  ·szimulációval,

  ·differenciál egyenletek integrálási és nemlineáris egyenletek megoldási módszereivel,

  ·a rendszerparaméterek meghatározásával (identifikációjával) illetve becslésével,

  ·a dinamikai rendszerek stabilitási tulajdonságaival.

  Ezzel a jegyzettel a Mechatronikai rendszerek érzékelői és aktuátorai című kollokvium anyagának elsajátításához kívánunk segítséget nyújtani. A jegyzet az Irodalomjegyzékben hivatkozott művek alapján készült, az alaposabb ismeretekre vágyóknak elengedhetetlen az idézett könyvek részletesebb tanulmányozása. A jegyzet anyaga nem teljes, így nem helyettesíti az előadásokon elhangzottakat. Az aktuátorokkal foglalkozó alfejezetekben nem foglalkozunk a különböző motorok matematikai modelljeinek leírásával, modellszámításokkal, mivel az ilyen jellegű ismeretek más tantárgyak keretében szerezhetők meg. A elektronikus jegyzet anyagát a jövőben fokozatosan bővítjük. Az 1-5. fejezetek Szalai István, a 6. fejezet Horváth Barnabás munkája.

  Gépész és mechatronikai mérnöki képzésben résztvevők számára foglalja össze a jegyzet a metrológiai (méréselméleti) alapokat és középpontba helyezve az időben változó nem villamos mennyiségek villamos mérésének gyakorlati kérdéseit, átvezeti az olvasót a méréstechnika gyakorlati területeire. A mérési adatok digitális jelfeldolgozása a korszerű mérnöki ismeretekhez tartozóan nagy hangsúlyt kap a jegyzetben.

  A jegyzet bemutatja a mikromechanikai rendszereket felépítő anyagokat (fémes anyagok, félvezetők, kerámiák, polimerek) és az eszközökben kihasználásra kerülő különböző effektusokat (mechanikai, termikus, mágneses, optikai). Ismerteti azokat a technikákat, technológiákat, amelyek alkalmazásával készülnek el a mikromechanikai aktuátorok és szenzorok.  Bemutatásra kerülnek a modern mikromechanikai szenzorok és aktuátorok, valamint a mikrooptikai és digitális adattárolási megoldásokat segítő mikromechanikai megoldások is.

  Ez a tankönyv nem általánosságban kíván foglalkozni a mikrovezérlők mechatronikai alkalmazásával, hanem a következő három célkitűzést próbálja megvalósítani:

  • Az ADuC 842-es mikrovezérlő lehetőségeinek megismerése.
  • Az assembly nyelv alapjainak elsajátítása.
  • Elemi áramköri kapcsolásokkal egyszerű mechatronikai alkalmazások megoldása.

  A választás azért esett az Analog Devices ADuC 842-es mikrovezérlőjére (www.analog.com), mert a Pannon Egyetem Fizika és Mechatronika Intézetében ilyen típusú eszközökkel történt a Mikrovezérlők tárgy oktatása már a szerző csatlakozása előtt. A mikrovezérlőkhöz Kántor Zoltán docens úr tervezett univerzálisan használható, sok feladat megoldására alkalmas, oktatási célokra remekül használható panelt.

  Előfordulhat, hogy az ADuC 842-es mikrovezérlőt sokan már elavultnak tartják, azonban szeretnénk megnyugtatni a kétkedőket: az eszköz kiválóan alkalmas arra, hogy az egyetemi hallgatók megfelelő szakmai ismereteket szerezzenek a mikrovezérlők lelkivilágáról. A meglévő „gépparkot” így nagy vétek lenne egyszerűen kihajítani. Az elektronikus tankönyv által szolgáltatott „kurzus” elvégezése után bárki könnyedén átnyergelhet más típusú mikrovezérlőre.

  Az assembly nyelv emlegetése sokakban kellemetlen érzéseket, lenézést vagy éppen pánikreakciót vált ki. Való igaz, céges környezetben ritkán használják; sokkal inkább követelik meg a C nyelv vagy további script-nyelvek ismeretét. Ennek nyilván megvan a maga oka. A szerző viszont úgy gondolja, hogy ha már egyszer mikrovezérlővel fogunk egyszerű kis áramköröket, szenzorokat és léptetőmotort működtetni, mindenképpen érdemes az assembly nyelvvel kezdeni. Ezen keresztül értjük meg ugyanis igazán a hardverközeli programozás lényegét, és élhetjük át azt az élményt, amikor jóformán két ujjunk közé csippenthetjük a biteket. Természetesen könnyen belefuthatunk olyan probléma, melynek megoldása sokkal kényelmesebb C nyelven írt programmal, de a mikrovezérlőkkel történő ismerkedésnél maradunk az assemblyvel nyelvnél.

  A mikrovezérlő mechatronikai alkalmazásához külső áramkörökre lesz szükség. Ebben a tananyagban nem tárgyalunk bonyolult „pókhálókat”, az áramkörök egészen csekély villamosságtani, elektronikai ismeretek alapján könnyen átláthatók lesznek, működésük könnyen megérthető lesz.

  A tankönyv természetesen nem lesz teljes. Egyetlen számítástechnikai jegyzet vagy könyv sem lehet teljes. Viszont törekedni fogunk arra, hogy az ADuC 842-es mikrovezérlő csaknem valamennyi utasítását, címzésmódját használjuk, ill. lehetőségeinek nagyjából a felére működő programot, alkalmazást ismertessünk. A tananyag felépítése iteratív jellegű lesz. Ez azt jelenti, hogy nem kimerítő módon ismertetünk egy-egy témakört (pl. portokat, megszakításokat vagy időzítőket), hanem mindig csak olyan mértékben, ahogyan azt az adott rész megkívánja.

  A jelen jegyzet elsősorban Járműmechatronikus hallgatóknak szól, akik eddigi tanulmányaik során jelentős tapasztalattal rendelkeznek szabályzástechnika, villamos gépek üzemeltetése és tervezése, valamint a beavatkozók és szenzorok területén. Viszont a belsőégésű motorok és hajtások területével csak érintőlegesen találkoztak. Így a jegyzetben részletesen foglalkozunk ezen rendszerek felépítésével és működésével. A szerzők kiemelt szerepet tulajdonítanak arra, hogy a szükséges elméleti hátteret is bemutassák, ami elengedhetetlen a rendszerek működésének megértéséhez.

  A National Instruments által gyártott NI ELVIS II Series (ELVIS - Educational Laboratory Virtual Instrumentation Suite), egy elsősorban oktatási célokra tervezett integrált mérő és jelgeneráló eszköz, mely lehetővé teszi a különböző kapcsolások egyszerű megépítését, azok gerjesztését, valamint jeleinek visszamérését. Működtetéséhez nincs szükség külső oszcilloszkópra illetve függvénygenerátorra, csupán egy számítógépre illetve az eszköz működtetésére szolgáló szoftverekre úgy, mint az NI LabVIEW és az NI Multisim megfelelő verziójára illetve az eszköz illesztő szoftverére. Előnye, hogy a fenti funkciókhoz tartozó hardver komponenseket integrálva tartalmazza az eszköz, az adatok megjelenítése pedig különböző szoftverek segítségével történik, így lehetőség van ezen lehetőségek módosítására, valamint bővítésére.

  A mechatronikai mérnök mesterszak részére tananyagfejlesztés keretén belül készült Műszaki Optika című jegyzet a hallgatókat a mérnöki szemléletű optika alapvető ismereteinek világába kalauzolja, elsősorban az optikai rendszerek tervezése és fejlesztése megalapozásának szándékával. A geometriai optika eszköztárát használva tárgyalja a legalapvetőbb képalkotási folyamatokat. Összefoglalja a fénytan, a radiometria és a fotometria alapfogalmait, ismerteti a legfontosabb fényforrások típusait és azok működési elvét. Külön fejezet tárgyalja a korszerű színtan törvényszerűségeit, kiegészítve egy, a szabványosított fogalmakat definíció szintjén ismertető szótárral. A jegyzet külön fejezetet szentel a műszaki gyakorlatban és a méréstechnikában oly gyakran alkalmazott mikroszkópokkal és a távcsövekkel kapcsolatos legalapvetőbb ismereteknek.

  A rendszertechnika tananyag célja az, hogy különböző fizikai jelenségeket, műszaki objektumok működését egy egységesített matematikai eszköztárral írja le, hogy feltárhatóvá tegye a teljesen különböző fizikai jelenségek és műszaki objektumok működésbeli hasonlóságát.

  As the robot appearing in small and middle size enterprises the robots are handled by engineers, who are not specialized in robotics. Thus the efficiency of robot programming methods must be improved in order to avoid losses caused by frequent switches in small scale production.

  A Japán Gazdasági és Kereskedelmi Minisztérium jelentése szerint a robotipari piac drámai átrendeződése várható. A hangsúly a termelési szektorban használt klasszikus ipari robotokról át fog helyeződni az un. szerviz robotokra, melyek máris átvették a vezető szerepet a tudományos folyóiratokban és konferenciákon, habár piaci részesedésük szinte elhanyagolható. Ez felerősödni a közel jövőben fog. Ez az észlelés az irodai, kórházi és hasonló robotok növekvő trendjét mutatja.

  A jegyzet először áttekintést ad az irányítási alapokról, ez az áttekintés szerves folytatása a Rendszertechnika jegyzetnek.

  A jegyzet alapvető célja, hogy a mechatronikus hallgatókkal megismertessük az ipari robotika alapjait. A jegyzet fő irányvonala a robotmechanizmusok szokványos tárgyalási módjának leírása, direkt és inverz geometriai, kinematikai és dinamikai feladatok megoldása. A jegyzet fontos további fejezeteit képzi a megértéshez szükséges mechanikai ismeretek összefoglalása.

  This course book deals with the phases of software development process, such as software requirements, analysis and design that are discussed in the frame of the Rational Unified Process (RUP) software development process in several chapters. RUP is based on the Unified Modelling Language (UML) as an object-oriented graphical modelling language, so theoretical knowledge and practical examples presented in this student book reflect the object-oriented design and development principles.

  In chapters 1-4. the basic concepts of software development and the conventional and agile software development methodologies are presented.

  Chapter 5. and 6. discuss the basic of object-oriented design and UML graphical modelling language. Chapter 7. and 8. describe in detail the requirements, analysis and design software development phases. These chapters are well illustrated with examples using the notations of UML graphical modelling language. In chapter 10. related to development issues of embedded systems the characteristics of the critical systems, development of critical systems, and development of real-time systems are discussed. The topics of the last three chapters are related to software projects management including project management, software quality management and software cost estimation.

  Although this student book is about basic knowledge of software development process, the programming is not subject of any chapters, so the processing of chapters do not require any prior programming experience. Processing of chapters related to software development process requires object-oriented design approach, but it is helped by knowledge provided in chapter 5. and 6.

  A számítógépes szimuláció jegyzet folytonos, mintavételes és diszkrét eseményekkel leírt rendszerek létrehozást, analízisét és genetikus algoritmus segítségével történő paraméteroptimalizálását mutatja be. Az egyik fejezete mérési eredmények alapján történő rendszer identifikációra add mintapéldát.

  A jegyzet több fejezeten keresztül foglalkozik a szoftverfejlesztési folyamat fázisainak ismertetésével, mint a követelmény-elemzés, az elemzés és tervezés, amelyek tárgyalása a Rational Unified Process (RUP) szoftverfejlesztési módszertan szerint történik. A RUP önmaga a Unified Modeling Language (UML) objektum-orientált grafikus modellezési nyelvre épül, így a jegyzet elméleti ismeretei és a bemutatott gyakorlati példák is az objektum-orientált tervezési és fejlesztési elveket tükrözik.
  A jegyzet első négy fejezetében a szoftverfejlesztéssel kapcsolatos alapvető fogalmak, a hagyományos valamint az agilis szoftverfejlesztési módszertanok kerülnek bemutatásra.

  A jegyzet 7. és 8. fejezete részletesen bemutatja a szoftverfejlesztési folyamat követelmény-elemzési, elemzési és tervezési fázisait. Ezek a fejezetek bőségesen illusztráltak az UML grafikus modellező nyelv segítségével kidolgozott szemléletes példákkal. Ezeket a fejezeteket megalapozva az 5. és 6. fejezetben tárgyalom az objektum-orientált tervezés és fejlesztés ismereteit valamint az UML grafikus modellező nyelv használatának és alkalmazásának alapjait. A 10. fejezetben a beágyazott rendszerekhez tartozóan a kritikus rendszerek jellemzőivel, annak fejlesztésével valamint a beágyazott rendszerek alapjául szolgáló valós idejű rendszerek fejlesztési kérdéseivel foglalkozom. Az utolsó három fejezetben a szoftverprojekt menedzselésével kapcsolatos problémakört érintem, benne a projekt menedzsment, a minőségkezelés és szoftverköltség becslés témakörökkel.

  Bár a jegyzet a szoftverek fejlesztéséről szól, nem tárgyal semmilyen programozás technikai ismeretet, így a fejezetek megértése nem igényel különösebb előképzettséget. A szoftverfejlesztési folyamatokat tárgyaló fejezetek feldolgozása megkövetel némi objektum-orientált tervezési szemléletet, azonban ehhez nyújt segítséget az az 5. és 6. fejezetek ismeretanyaga.

  Ez a jegyzet a BME Mechatronikai mérnöki alapszakon oktatott VEM mechatronikai alkalmazásai című tárgy anyagát tartalmazza. Az oktatási anyag áttekinti a leggyakrabban alkalmazott a statikai-, modál-, harmonikus- és tranziens- mechanikai végeselem eljárások ismertetését, tárgyalja a kontakt- és optimalizációs feladatok megoldását, valamint bemutatja az elektromágneses- és termikus analíziseket is. A jegyzet célkitűzése az elméleti alapok megismertetése és alkalmazásának bemutatása az ANSYS Workbench és SolidWorks végeselem moduljának segítségével megoldott a példafeladatokon keresztül.